top of page

Polisvoorwaarden

Klik op de gewenste maatschappij om de onderstaande documenten te raadplegen:

  • Algemene voorwaarden (AV)

  • Beheersreglementen (BR)

  • Financiële infofiches (FIF)

  • Informatiedocumenten niet- Leven (IPID)

  • Essentiële- informatiedocumenten (EID)

  • Specifieke- Informatiedocumenten (SID)

  • Fondsenfiches (FF)

bottom of page